Rezerwacja online

Ochrona ubezpieczeniowa w podróży dla gości zagranicznych

  1. Dane podróży
  2. Oferta
  3. Państwa dane
  4. Sprawdź
  5. Potwierdzenie rezerwacji

Dane podróży

Kiedy rozpoczyna się Państwa pobyt i kiedy kończy?

Maksymalny okres ubezpieczenia dla tej taryfy wynosi 5 lat.

W każdym momencie mogą Państwo złożyć wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia w podróży. Wniosek należy złożyć na cały pozostały okres pobytu w Republice Federalnej Niemiec. Okres karencji wynosi 31 dni. Liczony jest od początku okresu ubezpieczeniowego. Okres karencji nie obowiązuje, gdy złożenie wniosku następuje w ciągu 31 dni od wjazdu. Okres karencji nie obowiązuje również w przypadku wypadków i interwencji medycznej w celu ratowania życia.

  • Data wjazdu: Data Państwa pierwszego wjazdu do Niemiec.
  • Początek okresu ubezpieczeniowego: Data rozpoczęcia Państwa ochrony ubezpieczeniowej (może to być data późniejsza od daty wjazdu)
  • Zakończenie okresu ubezpieczeniowego / Data wyjazdu: Data ponownego wyjazdu z Niemiec. Data wyjazdu jest jednocześnie zakończeniem okresu ubezpieczeniowego.

Należy pamiętać, że mogą się Państwo ubezpieczyć łącznie z wcześniejszym ubezpieczeniem - jeśli zajdzie taka konieczności także u innego ubezpieczyciela - tylko maksymalnie na okres 5 lat poprzez ubezpieczenie zdrowotne w podróży za granicą. Chodzi o ubezpieczenia na pobyt czasowy w Niemczech. Nie zamierzają Państwo osiedlić się w Niemczech na dłuższy okres czasu ani na stałe. Ustawodawca zezwala przy tego rodzaju zabezpieczeniu na maksymalny okres umowy wynoszący 60 miesięcy (włącznie z podobnymi umowami - zawartymi także u innych ubezpieczycieli).

Kto zostaje ubezpieczony?

Kto może zawrzeć ubezpieczenie?
Ubezpieczamy osoby w wieku do 75. roku życia posiadające obywatelstwo obcego kraju oraz stałe miejsce zamieszkania za granicą. Pobyt w Niemczech nie może przekroczyć okresu pięciu lat.

-
+

Informacje o produkcie