Rezerwacja online

Pakiety ubezpieczenia podróznego obejmujace caly swiat

  1. Dane podróży
  2. Oferta
  3. Państwa dane
  4. Sprawdź
  5. Potwierdzenie rezerwacji

Dane podróży

Kiedy rozpoczyna się Państwa podróż i kiedy kończy?

Mogą Państwo zawrzeć wszystkie umowy ubezpieczeniowe, zawierające ubezpieczenie kosztów odstąpienia od podróży, podczas bukowania podróży, jednakże nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem podróży. Jeśli pomiędzy bukowaniem podróży a datą rozpoczęcia podróży przypada mniej niż 30 dni, zawarcie umowy musi nastąpić najpóźniej 3-go dnia roboczego od zabukowania podróży. Wszelkie inne ubezpieczenia mogą Państwo zawrzeć w każdej chwili przed rozpoczęciem podróży. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się, jak tylko zapłacą Państwo składkę ubezpieczeniową.

Kto jedzie?
Kiedy wybrać rodzinę?

Według umowy, rodzina to maksymalnie dwie osoby dorosłe podróżujące z maksymalnie pięciorgiem dzieci do 21. roku życia.

-
+
-
+
-
+
Dziecko = do ukończenia 21. roku życia (w przypadku zawarcia umowy ubezpieczeniowej)
Ile kosztuje Państwa podróż?

Proszę wprowadzić tutaj wszystkie składniki ceny, łącznie z wszystkimi opłatami.

Jeśli Państwa dokumenty rezerwacji podróży wyszczególniają jedynie całkowitą cenę
Jeśli Państwa dokumenty rezerwacji podróży wyszczególniają cenę w przeliczeniu na osobę