Rezerwacja online

Young Travel - ochrona ubezpieczeniowa w podróży dla młodych ludzi na czas pobytu zagranicznego na terenie Niemiec

  1. Dane podróży
  2. Oferta
  3. Państwa dane
  4. Sprawdź
  5. Potwierdzenie rezerwacji

Dane podróży

Kiedy rozpoczyna się Państwa pobyt i kiedy kończy?

Maksymalny okres ubezpieczenia dla tej taryfy wynosi 5 lat.

W każdym momencie mogą Państwo złożyć wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia w podróży. Wniosek należy złożyć na cały pozostały okres pobytu w Republice Federalnej Niemiec. Okres karencji wynosi 31 dni. Liczony jest od początku okresu ubezpieczeniowego. Okres karencji nie obowiązuje, gdy złożenie wniosku następuje w ciągu 31 dni od wjazdu. Okres karencji nie obowiązuje również w przypadku wypadków i interwencji medycznej w celu ratowania życia.

  • Data wjazdu: Data Państwa pierwszego wjazdu do Niemiec.
  • Początek okresu ubezpieczeniowego: Data rozpoczęcia Państwa ochrony ubezpieczeniowej (może to być data późniejsza od daty wjazdu)
  • Zakończenie okresu ubezpieczeniowego / Data wyjazdu: Data ponownego wyjazdu z Niemiec. Data wyjazdu jest jednocześnie zakończeniem okresu ubezpieczeniowego.

Należy pamiętać, że mogą się Państwo ubezpieczyć łącznie z wcześniejszym ubezpieczeniem - jeśli zajdzie taka konieczności także u innego ubezpieczyciela - tylko maksymalnie na okres 5 lat poprzez ubezpieczenie zdrowotne w podróży za granicą. Chodzi o ubezpieczenia na pobyt czasowy w Niemczech. Nie zamierzają Państwo osiedlić się w Niemczech na dłuższy okres czasu ani na stałe. Ustawodawca zezwala przy tego rodzaju zabezpieczeniu na maksymalny okres umowy wynoszący 60 miesięcy (włącznie z podobnymi umowami - zawartymi także u innych ubezpieczycieli).

Kto zostaje ubezpieczony?

Kto może zawrzeć ubezpieczenie?

Wszystkie osoby do ukończenia 35. roku życia, które jako opiekunki do dzieci, uczniowie, uczniowie szkół językowych, studenci, stypendyści lub doktoranci, uczestnicy programów Work & Travel lub inne osoby na czas określony przybywają do Republiki Federalnej Niemiec w celu realizacji działań w zakresie kształcenia ustawicznego i mogą to udokumentować, o ile posiadają zagraniczne obywatelstwo i mają stałe miejsce zamieszkania za granicą.

-
+

Informacje o produkcie